Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

ΜΑΘΗΜΑ ΧΧ "ΠΙΣΩ ΑΠΟ....ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ"


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

a.     Να συμπληρώσετε τις ασκήσεις I, II, III του βιβλίου, σελ. 148.

b.     Να κλιθούν οι συνεκφορές: mirabili quodam casu, discurrens miles.

c.      Να αντικαταστήσετε χρονικά στην έγκλιση και στη φωνή που βρίσκονται τα ρήματα: cepit, recesserat, abdidit, adgnovit, miseratur, factus est.

d.     Να μετατρέψετε τη σύνταξη από παθητική σε ενεργητική:

·        Claudius ab insidiatoribus Caligulae exclusus est.

·        Postero die Claudius imperator factus est.

·        Claudius ab his in castra delatus est trepidus et tristis.

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

ΜΑΘΗΜΑ XIX "Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΙΛΙΝΑ"


ΜΑΘΗΜΑ XIX

Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΙΛΙΝΑ


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ø Να συμπληρώσετε τις ασκήσεις Ι,ΙΙ, ΙΙΙ του βιβλίου, σελ. 140-1.

Ø Να κλίνετε τις συνεκφορές στον αριθμό που βρίσκονται: nobilissimi generis, improbi viri, multos milites.

Ø Να αντικαταστήσετε χρονικά στη φωνή και στο πρόσωπο που βρίσκονται τα ρήματα: conjuravit, deprehensi sunt, tradit.

Ø Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους ομοιόπτωτους και ετερόπτωτους προσδιορισμούς του μαθήματος.

Ø Να εξαρτήσετε ολόκληρο το κείμενο πλην της τελευταίας περιόδου από τη φράση «Eutropius tradit» και να επιφέρετε τις απαραίτητες τροποποιήσεις.

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

ΜΑΘΗΜΑ XVIII " Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ"


ΜΑΘΗΜΑ XVIII

Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ü Να συμπληρώσετε τις ασκήσεις Ι, ΙΙ, ΙΙΙ του βιβλίου, σελ.136-137.

ü Να αντικαταστήσετε χρονικά τα ρήματα: condidit, traxit, aspexit, sensit, vidit, convertit.

ü Να συμπληρώσετε τον πίνακα:

 
Β. πληθ. μελλ
dicitur
 
aspexit
 
fertur
 
interficitur
 
 
Γ. πληθ. παρατ.
traxit
 
dicitur
 
dormivisse
 

 

 

 

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

ΜΑΘΗΜΑ XVII "ΦΟΒΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ"


ΜΑΘΗΜΑ XVII

«ΦΟΒΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ»

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

*    Να συμπληρώσετε τις ασκήσεις I,II,V του βιβλίου, σελ.130-131.

*    Να κλίνετε τις συνεκφορές : magnus timor, ingenti magnitudine, incredibili virtute, commune periculum.

*    Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους ομοιόπτωτους και ετερόπτωτους προσδιορισμούς του κειμένου.

*    Να αντικαταστήσετε χρονικά στην έγκλιση και φωνή που βρίσκονται τα ρήματα:  cupiebat, poterant, occupavit.

 

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

ΜΑΘΗΜΑ XVI ¨Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ....ΓΑΛΑΤΙΑ"


ΜΑΘΗΜΑ XVI

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ ΣΤΗ ΓΑΛΑΤΙΑ


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

·        Να συμπληρώσετε τις ασκήσεις Ι,ΙΙ, ΙΙΙ, IV του βιβλίου, σελ.125-126.

·        Να κλίνετε τις συνεκφορές: magna caedes, postero die.

·        Να συμπληρώσετε τον πίνακα:

 
Α΄πληθ. Μελλ.
miserunt
 
occiditur
 
referuntur
 
fit
 
discedunt
 
consedit
 

·        Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική:

1.     Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur a Romanis.

2.     Signa militaria ad Caesarem referuntur ab hostibus.

·        Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και να δηλώσετε το ποιητικό αίτιο:

1.     Caesar cohortes in Galliam transferebat.

2.     Imperator exercitum alacrem in pugnam mittit.

3.     Omnes deos amant.

·        Caesar iubet arma tradi ac principles produci: Να αντικαταστήσετε τα παθητικά με ενεργητικά απαρέμφατα και να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές.

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

ΜΑΘΗΜΑ XV " ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ"


ΜΑΘΗΜΑ XV

ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

       I.            Να συμπληρώσετε την άσκηση Ι, ΙΙ  και ΙΙΙ του βιβλίου σελ.120.

     II.            Να κλίνετε και στους δύο αριθμούς τις συνεκφορές: vita omnis, rei militaris, locis frigidissimis, equestribus proeliis, res turpis et iners.

  III.            Να αντικαταστήσετε χρονικά τα εξής ρήματα: consistit, student, habent, sinunt, gerit, desiliunt.

  IV.            Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική:

Poetam curae et miseriae excruciant.

Belua incolis nocet.

Venti Aenean in Africam portant.

    V.             Nα αντικατασταθεί το ενεργητικό από το αντίστοιχο παθητικό απαρέμφατο και να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις:

·        Ille servos puellam ad scopulum adligare iubet.

·        Imperator milites vinum in castra importare vetabat.

·        Ille legatos legiones in his hibernis conlocare non sivit.