Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑ X " Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑ"


ΜΑΘΗΜΑ X

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

*    Να λύσετε την άσκηση 2 και 3 του βιβλίου, σελ.89.

*    Να κλίνετε το μέλλοντα οριστικής ενεργητικής φωνής των ρημάτων  α΄, β΄, γ΄, δ΄συζυγίας του κειμένου σας.

*    Να αναγνωρίσετε συντακτικά την επιρρηματική σχέση που εκφράζουν οι εμπρόθετοι προσδιορισμοί του μαθήματος.

*    Να μεταφέρετε τους ρηματικούς τύπους του πίνακα στο α΄ και γ΄πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα της ενεργητικής φωνής:

geret
 
 
feres
 
 
muniet
 
 
erit
 
 
appellabit
 
 
restituet
 
 
imponet
 
 
transferet
 
 
nutriet
 
 
pariet
 
 
claudet
 
 

 
 


ΔΙΔΩ ΚΑΙ ΑΙΝΕΙΑΣ
 

 
 
 
 

  
 
 
  

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου