Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

ΜΑΘΗΜΑ XVI ¨Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ....ΓΑΛΑΤΙΑ"


ΜΑΘΗΜΑ XVI

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ ΣΤΗ ΓΑΛΑΤΙΑ


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

·        Να συμπληρώσετε τις ασκήσεις Ι,ΙΙ, ΙΙΙ, IV του βιβλίου, σελ.125-126.

·        Να κλίνετε τις συνεκφορές: magna caedes, postero die.

·        Να συμπληρώσετε τον πίνακα:

 
Α΄πληθ. Μελλ.
miserunt
 
occiditur
 
referuntur
 
fit
 
discedunt
 
consedit
 

·        Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική:

1.     Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur a Romanis.

2.     Signa militaria ad Caesarem referuntur ab hostibus.

·        Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και να δηλώσετε το ποιητικό αίτιο:

1.     Caesar cohortes in Galliam transferebat.

2.     Imperator exercitum alacrem in pugnam mittit.

3.     Omnes deos amant.

·        Caesar iubet arma tradi ac principles produci: Να αντικαταστήσετε τα παθητικά με ενεργητικά απαρέμφατα και να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου