Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

ΜΑΘΗΜΑ XIX "Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΙΛΙΝΑ"


ΜΑΘΗΜΑ XIX

Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΙΛΙΝΑ


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ø Να συμπληρώσετε τις ασκήσεις Ι,ΙΙ, ΙΙΙ του βιβλίου, σελ. 140-1.

Ø Να κλίνετε τις συνεκφορές στον αριθμό που βρίσκονται: nobilissimi generis, improbi viri, multos milites.

Ø Να αντικαταστήσετε χρονικά στη φωνή και στο πρόσωπο που βρίσκονται τα ρήματα: conjuravit, deprehensi sunt, tradit.

Ø Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους ομοιόπτωτους και ετερόπτωτους προσδιορισμούς του μαθήματος.

Ø Να εξαρτήσετε ολόκληρο το κείμενο πλην της τελευταίας περιόδου από τη φράση «Eutropius tradit» και να επιφέρετε τις απαραίτητες τροποποιήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου