Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑ Ι, Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.   Να κλίνετε όλα τα πρωτόκλιτα ουσιαστικά του κειμένου.

2.   Να κλίνετε τον ενεστώτα της οριστικής της ενεργητικής φωνής των ρημάτων της α ΄ συζυγίας της παραγράφου.

3.   Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους ομοιόπτωτους ονοματικούς προσδιορισμούς του κειμένου.

4.   Να μεταφέρετε στην αντίστοιχη πτώση ή στο αντίστοιχο πρόσωπο του άλλου αριθμού τους κλιτούς τύπους των παρακάτω προτάσεων:

·        De fortuna  adversa  narro.

·        De terra gelida narrat.

·        Contra injurias repugnant.

·        Poetae estis.

·        Poetae injurias repugnant.

·        Epistulas scriptitant.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου