Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑ ΙΙ. ΔΙΔΩ ΚΑΙ ΑΙΝΕΙΑΣ


ΜΑΘΗΜΑ ΙΙ

ΔΙΔΩ ΚΑΙ ΑΙΝΕΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

v Να κλίνετε όλα τα πρωτόκλιτα και δευτερόκλιτα  (-us) ουσιαστικά του κειμένου.

v Να κλίνετε τον ενεργητικό ενεστώτα οριστικής των ρημάτων α΄συζυγίας της παραγράφου.

v Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις ακόλουθες λέξεις και φράσεις:

 Filius, patria, dolo, cum Anchisa, in Africam, regina, insidias.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου