Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑ IV ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ


ΜΑΘΗΜΑ IV

ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.    Να κλίνετε τα πρωτόκλιτα και τα δευτερόκλιτα ουσιαστικά του κειμένου.

2.    Να κλίνετε τον παρατατικό οριστικής της ενεργητικής φωνής των ρημάτων της α΄ συζυγίας του κειμένου.

3.    Να βρείτε τους εμπρόθετους προσδιορισμούς του μαθήματος και να δηλώσετε τη επιρρηματική σχέση που εκφράζουν.

4.    Να γράψετε τις ασκήσεις III,IV, V του βιβλίου , σελ. 53-54.

5.    Να βάλετε στο σωστό πρόσωπο τους ρηματικούς τύπους των εξής προτάσεων:

Apud antiquos Romanos concordia eras.

Ovidius patriam amabant.

Romani in supliciis deorum magnifici eratis.

Romani beneficiis amicitias parabat.

Apud antiquοs Graecos sapientia eram.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου