Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑ VII. ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΧΕΙΜΩΝΙΑΣΜΑ


ΜΑΘΗΜΑ VII
ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΧΕΙΜΩΝΙΑΣΜΑ
 
       

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

·        Να συμπληρώσετε την άσκηση  III του βιβλίου, σελ. 72-73.

·        Να σχηματίσετε το απαρέμφατο ενεστώτα όλων των ρημάτων  α΄και β΄συζυγίας του κειμένου, να εντοπίσετε τα υποκείμενά των απαρεμφάτων και να αιτιολογήσετε την πτώση τους.


·        Να κατατάξετε  στον ακόλουθο πίνακα τα ουσιαστικά του κειμένου ανάλογα με την κλίση τους:
Α΄ΚΛΙΣΗ
Β΄ΚΛΙΣΗ
Γ΄ΚΛΙΣΗ
 
 
 
 
 
 
 
·        Να μεταφέρετε στην αντίστοιχη πτώση ή στο αντίστοιχο πρόσωπο του άλλου αριθμού τους κλιτούς τύπους των προτάσεων:
1.     Legiones conlocant in illis locis.
2.     Hostis de collibus advolare solet.
3.     Milites cavere hostes debent.
4.     Legiones in illis provinciis remanere debebant. .(provincia,-ae= επαρχία).
·        Να επιφέρετε τις απαιτούμενες διορθώσεις, ώστε οι ακόλουθες προτάσεις να είναι συντακτικώς και νοηματικώς αποδεκτές:
1.     Caesar multos legiones in illa hiberna conlocat.
2.     Quattuor  ex legionis in Nerviis hiemare imperat.
3.     Milites Caesaris vis hostium cavebant.
4.     Milites nostri audaciae suae hostes propulsabant.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου