Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑ VI ΟΙ ΝΟΜΟΙ

                                            
ΜΑΘΗΜΑ VI

ΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.    Να κλίνετε στους δύο αριθμούς όλα τα τριτόκλιτα ουσιαστικά του κειμένου.

2.    Να βρείτε τους εμπρόθετους προσδιορισμούς και να δηλώσετε την επιρρηματική σχέση που εκφράζουν.

3.    Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο των λέξεων που βρίσκονται σε πτώση γενική.

4.    Να συμπληρώσετε την άσκηση IV του βιβλίου.

5.    Να εντάξετε τις παρακάτω λέξεις στον πίνακα που ακολουθεί:  in, ea, quam, boni, libenter, servant, lex, enim, aequitatis, et, sine, ut, stat, denique,posita est.

ΟΥΣ.
ΕΠΙΘ
ΑΝΤΩΝ.
ΡΗΜΑ
ΕΠΙΡ.
ΣΥΝΔ.
ΠΡΟΘ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

6.    Να διορθώσετε τα συντακτικά λάθη των ακόλουθων προτάσεων και να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας.

Ø Aequitas sine leges non stat.

Ø In civitates iudices liberos esse possunt.

Ø Bonis legibus, quibus cives servant, honoramus.

Ø Antiqui Graeci libertate et aequitate fovebant.

Ø Nos libertatem et aequitatem desideratis.
       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου