Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑ V. Ένας "λάτρης" του Βιργίλιου


ΜΑΘΗΜΑ V

ΕΝΑΣ «ΛΑΤΡΗΣ» ΤΟΥ ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ

 
Βιργίλιος
                                       ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.    Να κλίνετε τον παρατατικό οριστικής όλων των ρημάτων β΄συζυγίας του κειμένου.

2.    Να κλίνετε τις συνεκφορές: poeta epicus, clarus vir, pulcher liber, secundum bellum, tener animus.

3.    Να λύσετε τις ασκήσεις II και ΙV του βιβλίου, σελ 61.

4.   Να διορθώσετε τα συντακτικά λάθη και να δικαιολογήσετε τις διορθώσεις σας.

·         Romani Vergilio honorabant ingeniumque eius fovebant.

·         Populus poetas amat et gloriae suae studet.

·         Silius Vergilium fovebat ut pueri magistros suus.

·         Multos in Campaniam agros Silius possidebant.

·         Magistri pueris consultant et animis eorum fovent.

·         Viri a pueris gloriae magnorum virum student.

·         Incolae Campaniae industria inter vos certabant.

·         Silius monumentum poetae  Vergili pro templum habebat.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου